GARANTIJAS NOTEIKUMI:

SIA ZZ Grupa piedāvātais preču sortiments tiek veidots sadarbībā tikai ar oficiālajiem attiecīgo preču zīmolu pārstāvjiem vai ražotājiem.

Visām internetveikalā www.eboat.lv piedāvātajām precēm tiek nodrošināta 2 gadu garantija saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un dīlera izstrādātajiem garantijas noteikumiem.

Garantija attiecas uz bojājumiem, kas radušies ražošanas defektu vai izejmateriālu kvalitātes dēļ.

Garantijas laikā, remonta nepieciešamības gadījumā, prece pilnā komplektācijā ir jānogādā SIA ZZ Grupa birojā, Rīgā, Brīvības gatvē 277, ņemot līdzi aizpildītu garantijas talonu un preces apmaksu apliecinošus dokumentus.

Vispirms precei tiks veikta diagnostika SIA ZZ Grupa servisā un/vai attiecīgā preču izplatītāja servisā, un garantijas gadījumā, bez maksas tiks nomainītas bojātās detaļas. Ja diagnostikas laikā tiks konstatēts, ka remontu veikt nav iespējams, prece tiks apmainīta pret jaunu, vai analogu (gadījumā, ja attiecīgais preces modelis nebūs dotajā brīdī pieejams).

Gala lēmumu par garantijas remontu, maiņu vai atteikumu pieņem attiecīgā preču izplatītāja pārstāvis, jo bezmaksas garantijas remonts vai preces apmaiņa tiks veikta atbilstoši ražotāja  vai preču izplatītāja noteikumiem

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju.

Garantijas izmaksās neietilpst preces transportēšana- nogādāšana servisā un piegāde pēc remonta.

Garantija nav spēkā:

 • ·        ja bojājums radies nepareizas ekspluatācijas, pārtaisīšanas, nepietiekamas uzturēšanas vai paviršas aprūpes rezultātā;
 • ·        ja bojājums radies lietošanas instrukcijā doto norādījumu neievērošanas dēļ;
 • ·        ja precei veikts remonts pašrocīgi, vai prece nodota remontam citā servisā pirms garantijas pieteikšanas;
 • ·        ja preces ir tikušas izmantotas komerciālos nolūkos (piemēram iznomātas);
 • ·        ja bojājums radies ūdens ietekmes dēļ precēm, kuru lietošanas instrukcijā nav norādīts, ka tās ir ūdensdrošas.  
 • ·        ja bojājums radies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 • ·        ja pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas

Garantija neietver normālu nolietojumu, skrambas un mehāniskus defektus, kas neietekmē preces pilnvērtīgu darbību.

Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem

 

 

DISTANCES LĪGUMS

 

NOTEIKUMI PAR ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANU

ATTEIKUMA TIESĪBAS un PRECES ATGRIEŠANA:

 

 • Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumiem Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu, un atgriezt interneta veikalā www.eboat.lv iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
   
 • Atteikuma tiesību izmantošana beidzas pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • Lai izmantotu atteikuma tiesības, pircējam ir jāinformē mūs SIA “ZZ Grupa”, Brīvības gatve 277, Rīga, LV-1006, tālruņa numurs: 20011888, e-pasta adrese: info@eboat.lv par lēmumu atteikties no šī līguma.
 • Preces atpakaļ nogādāšanas izmaksas sedz pircējs.
 • Nauda par atpakaļ nosūtīto preci tiek atmaksāta 10 darba dienu laikā.
 • Pircējam prece jānodod www.eboat.lv veikalā Brīvības gatvē 277, Rīga, LV-1006, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā sākot no dienas, kad pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko pircējs ir norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.
 • Lūdzu ņemt vērā, ka SIA ZZ Grupa nepieņems atpakaļ preces, kas sūtītas pastu, vai pakomātu, jo preču saņemšanas pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu.
 • Nosūtot preces uz www.eboat.lv veikalu, izmantojot kurjerpastu, pircejs piekrīt SIA ZZ Grupa vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam un tehniskajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas pircējaprāt, neatbilst tam, ko viņš/viņa nosūtījis, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Brīvības gatvē 277.
 • Pircējs ir atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. 
 • Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā pircējam ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā).
 • Izmantojot atteikuma tiesības, pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto.
 • Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.
 • Pircējs ir  atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 • www.eboat.lv patur tiesības pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir lietota un/vai bojāta, ja tā nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts.
   

PATĒRĒTĀJS NEVAR IZMANTOT ATTEIKUMA TIESĪBAS:


Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 •        preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 •        preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 •        prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 •        pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 •        pircējs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
 •        prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām

 

kosmodroms