Spiningošanas sacensību

KOKNESES ZANDARTS 2018

n o l i k u m s

1. Sacensību mērķis

Sacensības notiek Kokneses dienu ietvaros. Sacensību mērķis ir popularizēt spiningošanu un noskaidrot labākos spiningotājus.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiek 2018.gada 2.jūnijā Daugavas ūdenskrātuvē Koknesē. 

Dalībnieku pulcēšanās un reģistrācija:

  • 1. jūnijā no plkst. 19.00 līdz 21.00 un
  • 2. jūnijā no plkst. 5.00 līdz 5.40 atpūtas bāzē “Daugavas radzes” (šosejas Rīga–Daugavpils 107.km). Sacensību svinīgā atklāšana 2. jūnijā plkst. 5.45. Sacensības notiek no plkst. 6.00 līdz 14.00. Sacensību noslēgums plkst. 15.00

3. Sacensību rīkotāji un atbalstītāji

Sacensības organizē P/A “Kokneses Sporta centrs”un SIA “Daugavas radzes”.
Sacensības atbalsta un balvas nodrošina Philips, eboat.lv un Rapala

4. Dalībnieki

Sacensībās drīkst piedalīties visi makšķerēšanas sporta entuziasti, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un dzīves vietas. Visiem dalībniekiem jābūt makšķerēšanas kartēm (izņemot bērnus, invalīdus un pensionārus). Bērniem jāatrodas vecāku uzraudzībā (vienā laivā ar vecākiem).

5. Sacensību noteikumi

Sacensības tiek rīkotas ievērojot LR makšķerēšanas noteikumus. Sacensības individuālas.

Dalībnieki uz sacensībām ierodas ar savām laivām, kurām jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotām ar glābšanas inventāru. Visiem dalībniekiem obligāti jābūt glābšanas vestēm.

Drīkst izmantot visa veida laivu motorus, kā arī eholotes.

Drīkst izmantot tikai mākslīgos mānekļus, izņemot mākslīgās mušiņas.

Aizliegts atrasties tuvāk par 50 m no citas laivas un spiningot. Velcēt drīkst izmantojot vienu kātu.

Svēršanai pieņems tikai noteikumiem atbilstoša izmēra zivis. Visām zivīm uz svēršanu jābūt nogalinātām, svaigām un nesakropļotām. Pēc svēršanas zivis paliek pie galvenā tiesneša līdz laikam, ko nosaka tiesnesis.

Protesti jāiesniedz rakstiskā veidā ne vēlāk kā15 min. pēc svēršanas beigām ko nosaka galvenais tiesnesis.

Dalībnieks, kurš neievēros sacensību noteikumus, tiks diskvalificēts.

Katrs dalībnieks sacensību protokolā parakstās par to, ka laiva ir tehniskā kārtībāun ka viņam ir glābšanas veste. Par drošību uz ūdeņiem atbildīgs katrs dalībnieks pats.

Strīdīgos jautājumos gala lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Galvenajam tiesnesim ir tiesības veikt korekcijas sacensību nolikumā.

6. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

Vērtēta tiek lielākā līdaka, zandarts, asaris

Rīkotāji apbalvo 1-3. vietu ieguvējus trīs kategorijās (lielākais zandarts, lielākā līdaka, lielākais asaris) individuālā vērtējumā. Kopā ir 9 godalgotas vietas. Zivju kopsvaram nav nozīmes, vērtēta tiek tikai katras sugas lielākā zivs.

Galveno balvu iegūst un par Zandartu karali” tiek kronēts dalībnieks, kurš noķēris vislielāko zandartu.

Atsevišķi tiks vērtēts viens lielākais sams, lielākais sapals un lielākā salate (meža vimba).

7. Finansiālie nosacījumi

Dalības maksa sacensībās – 20 EUR no dalībnieka.

Sacensību organizatori nodrošina dalībniekus ar ēdināšanu, telšu celšanas vietām un par atsevišķu samaksu ar naktsmītnēm. Naktsmītnes var pieteikt pa telefonu 26524446.

Telefons informācijai: 29284622

P/A “Kokneses Sporta centrs”

 

 


Skatīt Kokneses zandarts 2017.Daugavas radzes lielākā kartē

kosmodroms